حمل دریایی

حمل و نقل دریایی به هرگونه جابه جایی کالا( بار) گفته می شود که به وسیله کشتی، قایق و سایر شناورها از طریق دریاها، اقیانوس ها ، دریاچه ها، رودخانه ها و کانال ها انجام می گیرد. حدود 90 درصد کالاهای مبادله شده از طریق اقیانوس ها حمل می شود. در این روش از جابه جایی ،امکانات بنادر، نوع کشتی ها و تجهیزات مخصوص برای بارگیری و همچنین تخلیه بار با سرعت بالا و آسودگی خاطر بسیار حائز اهمیت می باشد.حمل و نقل اقیانوسی محبوب ترین گزینه برای حمل و نقل کالا در سطح بین المللی است

انواع روش های حمل و نقل دریایی:

 • روش چارترینگ
 • روش کراس استافینگ
 • روش گروپاژ
 • روش ترانسشیپ
 • روش فله
 •  کشتی مخصوص مایعات
 •  تانکرهای مخصوص حمل نفت  (oil tanker)
 • تانکرهای مخصوص حمل گاز مایع(LNG) و (LPG)
 • کشتی مخصوص کالاهای خشک
 • نوع بار بصورت دریایی
 • محموله کانتینری
 • حمل بار فله بصورت مایع
 • حمل بار کالاهای خطرناک
 • حمل بار بصورت تانکر
 
 
محموله کانتینری
حمل بار خطوط لوله