کانتینر HC، به طور خلاصه HC، در واقع ساختاری مشابه کانتینر استاندارد دارند. طول و عرض یکسان باقی می‌ماند اما ارتفاع 1 فوت افزایش می‌یابد. این قابلیت این امکان را فراهم میسازد تا نیازهای محموله بیشتری را برآورده کنند

کانتینر های HC معمولا در دو سایز 40 فون و 45 فوت موجود می باشند از آنجایی که این کانتینر ها دارای ارتفاع اضافی هستند، فضای دخیره سازی بیشتری را فراهم می کنند. این نوع کانتینر خیلی مفضای مناسب تری نسبت به کانتینر های 20 فوت و 40 فوت ایجاد میکند

 

سایز و ابعاد کانتینر HC

Measurements 40ft HC 45ft HC
Internal length 12.03m/39.5ft 13.55m/44.5ft
Internal width 2.35m / 7.8ft 2.35m / 7.8ft
Internal height 2.70m / 8.10ft 2.70m / 8.10ft
Tare weight 3,900kg / 8,598 lbs 4,800kg / 10,552 lbs
Payload capacity 28,600 kg / 63,052 lbs 27,700kg / 61,067 lbs
Cubic capacity 76.3 m3 / 2,694.5 cu ft 86 m3 / 3,037 cu ft